Wordt onderstaande nieuwsbrief niet correct weergegeven?
Bekijk de nieuwsbrief dan via deze link: http://www.sjoert.nl/newsletter/vl.php?letter=e58cb14b76d485c44e821736564e029c

   jaargang 9, nummer 9
 
       
   
NIEUW --> Training LOB - loopbaanoriŽntatie en begeleiding

Op 1 augustus 2016 is het nieuwe VMBO van start gegaan. Voor alle leerwegen is LOB een verplicht onderdeel geworden van het onderwijsprogramma. Loopbaanbegeleiding zorgt ervoor dat leerlingen zich steeds bewuster worden van wat ze kunnen en wat hun vaardigheden zijn (kwaliteiten), wat ze het liefst willen (motivatie), welke plek daarbij hoort (werkexploratie), hoe ze dat kunnen aanpakken (loopbaansturing) en wie ze nodig hebben om te onderzoeken of bepaald werk bij ze past (netwerk). Op deze manier zijn ze in staat om een keuze te maken die op dat moment het beste bij hen past en ook reëel is.

Wil je meer weten over deze scholing, neem contact met ons op.
Klik hier voor meer informatie.

NIEUW --> Teamcoaching
Het werken in een team is niet altijd makkelijk. Er worden hoge eisen gesteld aan de teamleden, er is veel interactie binnen het team en samenwerking is heel erg belangrijk. Teamcoaching kan ingezet worden om teams te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces, bij conflicten, op momenten van crisis, bij spanningen of als de samenwerking niet lekker loopt.
Het doel van teamcoaching is dat het team als geheel beter gaat functioneren.
 
De teamleider of het team zelf geven aan dat er een hulpvraag is. Dit kunnen thema's zijn zoals samenwerking, reorganisatie, communicatie, taakopvatting, afstemming binnen de organisatie als geheel, conflicten, verantwoordelijkheid nemen of juist loslaten, veiligheid en vertrouwen, positie en rollen, etc.
Door te kijken naar het hele speelveld met zijn regels wordt er gekeken naar het samenspel tussen individuen en de individuen zelf en wordt er kundige begeleiding op inhoud, procedure en proces geboden. Speels en met plezier, maar met een serieus resultaat. 
 
De mensen staan op de eerste plek, daarna komt het plan. Wat het doel ook is, vanuit onze werkwijze wordt er gestart met de mensen, het plan moet uit de mensen komen om een duurzaam resultaat te behalen. Zij vormen de organisatie, zij moeten het doen. Er zit veel potentieel in mensen en door het zoeken en onderzoeken naar belemmerende patronen en storingen in de onderlinge verhoudingen proberen we dit zichtbaar te maken en te doorbreken.
 
Er wordt vanuit een systemisch perspectief gekeken naar het geheel van de organisatie tot aan de mensen die we voor ons hebben. Welke invloeden spelen een rol en hoe krijgen we balans terug door het beste uit de mensen naar boven te halen. We observeren, confronteren, doorbreken en geven richting.
 
Wil je meer informatie? Neem contact op voor een verkennend gesprek om samen helder te krijgen en te onderzoeken wat de hulpvraag is. Hierop zal er een strategie en aanpak op maat geformuleerd worden. Wanneer dit naar wens is, zal er een start gemaakt worden met het team. Dit is het vertrekpunt en wordt aangescherpt naar aanleiding van het eerste contact met het team.
 
Heeft jouw team coaching nodig bel 0306362909 of mail info@hpc.nu voor meer informatie.
Fijne vakantie!!

ZOMER
Het astronomisch bepaalde begin van de zomer is de zomerzonnewende (rond 21 juni op het noordelijk halfrond en rond 21 december op het zuidelijk halfrond). De zon gaat dan door het zomerpunt, de zon bereikt die dag de hoogste stand boven de horizon en de dag duurt het langst. De zomer eindigt met de herfst-equinox (rond 23 september op het noordelijk halfrond en 20 maart op het zuidelijk halfrond).

De zomer is vandaag (21 juni) om 6.24 uur begonnen!

Met al hele mooie zonnige dagen achter ons, is de zomervakantie in het zicht. Iedereen is het schooljaar aan het afronden. De laatste toetsen worden gemaakt, diploma's zijn binnen, nog herkansingen maken, klassenfeestjes en schoolreisjes. Dan gaat iedereen genieten van een paar weken geen school. Hopelijk genieten van de rust en leuke vakantie uitjes.
De trainers en directie van HPC gaan ook genieten van de zomer. Het kantoor blijft wel gewoon geopend. Tijdens de vakantie zullen de mailtjes en telefoontjes misschien minder snel beantwoord worden. 

Wij wensen iedereen een mooie zomervakantie en tot in september.

Agenda trainingen open inschrijvingen 2017-2018
Verbindend leidinggeven 12 september en 4 oktober
Pesten is uit! 25 september en 7 november
Proeverij van aspecten uit de opleiding tot coach 2 oktober
Verdiepende module leerlingzorg 6 oktober, 3 november, 10 januari en 6 maart.
Supervisie: 24 november en 8 februari
Opleiding tot sociale vaardigheids-, faalangst- en examenvreestrainer 12 oktober, 1 november, 10 november, 21 november, 30 november en 13 december
Beter klassemanagement met de vijf rollen van de docent 1 november
Ontspannen presenteren met meer zelfvertrouwen 28 november en 14 december
Als docent steviger voor de klas 30 november, 18 december en 17 januari
Verdieping voor faalangst-, examenvrees- en sociale vaardigheidstrainers 4 december, 10 januari en 1 februari
Opleiding tot coach start 5 maart
Opleiding tot verliesbegeleider 8 + 9 maart en 27 + 28 maart
Verdieping voor verliesbegeleiders 24 + 25 mei

 

 

Voor u gelezen/bekeken

De pampergeneratie: verwend, gekoesterd en daardoor dóódongelukkig.

De jongeren van nu zijn te beschermd opgevoed. Hun ouders namen alle mogelijke obstakels weg, waardoor ze niet weerbaar genoeg zijn geworden. Eén krijs en ze kregen ijs. Als ze eenmaal volwassen zijn, wreekt dit zich in de vorm van depressies, chronische vermoeidheid en burn-outs.

Voor het artikel klik hier

Mentorentraining voor Zeeuwse scholen

ZeeProf organiseert in het nieuwe schooljaar weer allerlei cursussen, trainingen en scholingen. Ook wij mogen weer verschillende scholingen voor Zeeprof uitvoeren. Werk je in Zeeland, kijk dan of jij je in kan schrijven voor één van deze scholingen.De eerste scholing die wij gaan verzorgen in het nieuwe schooljaar is een vierdaagse scholing voor mentoren. Hier maken de mentoren kennis met en werken uit het werkboek "Mentor van nu" om zo hun mentoruur effectief in te vullen. Andere belangrijke thema's zijn gesprekken met ouders, coachingsvaardigheden en kennis over mentoraat. Als mentor ben je de verbindende spil in de leerlingbegeleiding, hoe geef je dit het beste vorm? Voor meer informatie klik hier en geef je snel op. Want vol=vol!!! 
      © 2015 HPC abonnement wijzigen