Wordt onderstaande nieuwsbrief niet correct weergegeven?
Bekijk de nieuwsbrief dan via deze link: http://www.sjoert.nl/newsletter/vl.php?letter=e1fdbef836d86817513fb2385f440bdd

   jaargang 10, nummer 6
 
       
   
Burn-out en Stress preventie

Burn-out is een fysiologische aandoening waarbij de persoon emotioneel en fysiek uitgeput is en weinig tot niets kan presteren.Teveel stress op het werk en in de privésituatie zouden oorzaak van burn-out zijn. Een sensitieve persoonlijkheid met bovengemiddeld verantwoordelijkheidsgevoel en de neiging tot perfectionisme zouden risico factoren zijn.

HPC Trainingen & Advies in samenwerking met Fuse Trainingen hebben een unieke zesdaagse training ontwikkelt ‘Weer vitaal en energiek aan het werk’. Het doel van deze training is mensen helpen in het vergroten en/of versterken van vitaliteit, gezondheid, welzijn en zelfvertrouwen, van een gevoel van 'in balans zijn' om alle werkzaamheden weer aan te kunnen en ondersteunen in het optimaal inzetten van eigen unieke kwaliteiten en talenten.
 
Weer vitaal en energiek aan het werk
Ervaar jij stress, overbelasting, twijfel aan eigen kunnen, een gebrek aan vitaliteit en energie, (over)vermoeidheid, somberheid, verlies van motivatie, verschijnselen van een burn-out en (daardoor) belemmeringen in je inzetbaarheid, dan is het tijd om actie te ondernemen. De gevolgen van een burn-out of uitputting zijn niet te onderschatten, het is dan ook zaak  zo snel mogelijk vitaliteit en energie te herwinnen.
 
Door het persoonlijk samengesteld unieke aanbod werk je in deze training aan het kunnen uitoefenen van invloed, allereerst op jezelf en daarnaast op je omgeving, opdat je weer vitaal, levenskrachtig en energiek aan het werk kunt. Daarnaast dat je weer plezier en passie gaat ervaren.
Voor meer informatie en inzage in het programma klik hier.
 
Voorkom uitval van medewerkers binnen uw organisatie 
Iedere organisatie werkt aan het optimaliseren van een gezonde werkomgeving. Ondanks deze inspanningen zijn er medewerkers die stress, gebrek aan vitaliteit, (over)vermoeidheid, somberheid, verlies van motivatie en/of verschijnselen van een burn-out ervaren. Als organisatie kunt u daardoor aanlopen tegen belemmeringen in inzetbaarheid. Dan is het tijd om actie te ondernemen; de gevolgen van een burn-out of uitputting zijn namelijk niet te onderschatten. Het is zaak  om deze medewerkers zo snel mogelijk vitaliteit en energie te laten herwinnen.
De zesdaagse training ‘Weer vitaal en energiek aan het werk’ is hiervoor één van de mogelijkheden.
Deze training wordt op unieke wijze vorm gegeven door af te stemmen op persoonlijke doelstellingen van de medewerker;
door te werken vanuit een eclectische visie, met een multidisciplinair team dat verschillende benaderingswijzen combineert.
 
Klik hier om de verschillende mogelijkheden te bekijken en voor meer informatie en programma over de zesdaagse training.
We komen graag langs om samen met u te onderzoeken hoe uitval van uw medewerkers te verminderen dan wel te voorkomen.
Voor u gelezen of bekeken

Didactisch Coachen
Lia Voerman en Frans Faber

Al vanaf het begin van de jaren zeventig weten we dat leerlingen die leskrijgen van leraren die hoge verwachtingen van hen hebben, beter presteren dan andere leerlingen. Maar hoe doe je dat, hoge verwachtingen hebben van je leerlingen.
Rosenthal en Jacobsen (1968) toonden aan wat voor gedrag leraren laten zien die vanuit 'hoge verwachtingen' aan hun leerlingen lesgeven.
Leraren die vanuit die attitude hun leerlingen begeleiden blijken veel activerende vragen te stellen, enkel en alleen aanwijzingen te geven als het echt nodig is en regelmatig leerbevorderende feedback te geven over hoe hun leerlingen bezig zijn. In pedagogisch opzicht zijn ze vriendelijk voor hun leerlingen.
Didactisch Coachen is gebaseerd op deze principes.
Didiactisch coachen is een planmatige en doelgerichte wijze van coachen en feedback geven door de leraar, op een manier die motivatie verhogend en leer bevorderend werkt. De ervaring is dat het leraren een instrument in handen geeft om leerlingen systemisch te coachen met feedback. En daarbij niet alleen op proces, maar ook inhoudelijk. Daarmee is het een hele concrete en praktische invulling van de coachende rol van de docent. Niet zweverig, of alleen persoonsgericht, maar gericht op leren en de voorwaarden daarvoor. 

Aanbod scholing, trainingen & opleidingen

In deze periode wordt in vele scholen door de schoolleiding van gedachten gewisseld over welke scholing, onderwijskundig traject,opleidingen, studiedagen er op de agenda moeten komen voor het nieuwe schooljaar. Om zo de leerlingen en hun ouders dat onderwijs te bieden dat ze verdienen. Verder wordt er ook nagedacht over welke thema's er komend schooljaar tijdens ouderavonden aangeboden kunnen worden. HPC komt graag met u van gedachten wisselen om samen met u te onderzoeken wat voor de school, de leerlingen, hun ouders en het personeel nodig is. Wij maken het scholingsprogramma van uw organsiatie op maat.

Daarnaast hebben wij diverse opleidingen en trainingen voor de individuele wensen van iedere werknemer.

Klik hier voor ons aanbod in-company voor jjullie op maat
Klik hier voor ons aanbod met open inschrijving
Om contact met ons op te nemen om een afspraak te maken klik hier

Agenda trainingen open inschrijvingen 2018

 

Opleiding tot sociale vaardigheids- en faalangsttrainer 12 april, 20 april, 16 mei, 24 mei, 4 juni en 12 juni 
Verdiepende module leerlingenzorg 16 april, 7 mei, 18 mei, 28 mei, 8 juni en 15 juni
Ontspannen presenteren met meer zelfvertrouwen 14 mei en 31 mei
Als docent steviger voor de klas 18 september, 11 oktober en 14 november
Pesten is uit! 19 september en 5 november
Beter klassemanagement met de vijf rollen van de docent 25 september
Een effectief mentoruur verzorgen doe je zo 27 september
Proeverij van aspecten uit de opleiding tot coach 4 oktober
Verbindend leidinggeven 10 oktober en 23 november

  
      © 2015 HPC abonnement wijzigen