Wordt onderstaande nieuwsbrief niet correct weergegeven?
Bekijk de nieuwsbrief dan via deze link: http://www.sjoert.nl/newsletter/vl.php?letter=87e7cd68e0f08f10bdcdf5920b9072c9

   jaargang 8, nummer 8
 
       
   
Verdieping voor faalangst-, examenvrees- en sociale vaardigheidstrainers

Ben je al opgeleid tot faalangst-, examenvrees- en sociale vaardigheidstrainer en wil je je verder verdiepen in het thema en vooral ervaringen delen met andere trainers, dan is de verdiepingsscholing zeker iets voor jou. Tijdens deze verdieping staat het delen van ervaringen en de zoektocht naar nieuwe oefeningen en uitdagingen centraal.

Het is belangrijk als trainer om 'scherp' te blijven in het uitoefenen van je taak en rol. Deze scholing biedt daartoe alle kansen en daarnaast wordt er in gegaan hoe je ouders nog meer kunt betrekken bij de begeleiding van hun kind.

De scholing is een drie-daagse die start op 17 november 2016.
Wil je meer weten over de inhoud van de scholing, data, kosten en inschrijving klik hier

Begeleiding bij sociale vaardigheden, faalangst en examenvrees

Hoe weet je nu of leerlingen baat hebben bij extra begeleiding in een groep om beter te leren omgaan met hun faalangst, examenvrees of hun sociaal onhandig gedrag om te zetten naar sociaalvaardig gedrag? Dit kan je alleen maar te weten komen door deze leerlingen te signaleren en daarna te diagnosticeren. In de opleiding tot sociale vaardigheids-, faalangst- en examenvreestrainer leer je deze vaardigheden. Daarnaast leer je hoe je deze leerlingen in kleine groepjes nog beter kan begeleiden tijdens een training. 

De oefeningen die tijdens de training met de leerlingen worden gedaan ervaar jezelf tijdens deze opleiding. Elke deelnemer komt aan bod om een onderdeel uit het programma te begeleiden. Tevens wordt er veel aandacht geschonken aan de eigen ervaringen van de deelnemers.

Wil je volgend schooljaar een training faalangst/examenvrees en/of sociale vaardigheden voor leerlingen gaan begeleiden, geef je dan nu op. Je kunt er dan in het nieuwe schooljaar direct mee aan de slag.
Klik hier voor meer informatie, data, kosten en inschrijving.

Het schooljaar loopt ten einde!

De examenkandidaten zijn volop bezig met hun examens. Voor de andere leerlingen loopt de schooltijd ook tegen het einde. Leerlingen proberen met de laatste toetsen hun cijfers op te halen om met betere cijfers over te gaan. De docenten zijn met de laatste afrondingen bezig van dit schooljaar. Het management is druk met de jaarplanning om alle vergaderingen en studiedagen in te plannen. Dit is een periode om terug te kijken op het afgelopen schooljaar en vooruit te blikken naar het nieuwe schooljaar. (Nieuwe) trajecten bedenken om deze komend schooljaar vorm te geven. 
Docenten en management onderzoeken welke scholing voor in het nieuwe schooljaar noodzakelijk en passend is. Op zowel individueel als team- of schoolniveau. Waar wil een ieder zich nog in ontwikkelen en groeien?

In deze nieuwsbrief staat een klein aanbod dat kan helpen bij de keuze. Zo is er bijvoorbeeld de nieuwe verdiepingsmodule leerlingenzorg en opleiding voor zorgcoördinatoren. Heb je na het lezen van de nieuwsbrief interesse in deze of één van onze andere trainingen, kijk dan op onze website.

Agenda trainingen open inschrijvingen najaar 2016
Opleiding tot college coach | docent coach start 7 november 2016
Opleiding voor zorgcoördinatoren 26 september, 10 oktober, 31 oktober, 25 november, 12 december 2016 & 23 januari 2017
Opleiding tot sociale vaardigheids-, faalangst- en examenvreestrainer 13 oktober, 2 november, 11 november, 18 november, 29 november en 7 december 2016
Verdieping voor faalangst-, examenvrees- en sociale vaardigheidstrainers 17 november, 2 december en 14 december 2016

 

 

NIEUW --> Verdiepende module leerlingzorg

De verdiepende module leerlingzorg is voor alle mensen die in het onderwijs werken met leerlingen met een ondersteuningsbehoefte zoals: leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, trajectmedewerkers, mentoren, mentor-coaches, ect. 
In de drukte van dit werk schiet nascholing er snel bij in: want geen tijd!. Daarom biedt deze korte module een veelzijdig programma. Er zijn vier cursusdagen met een eigen thema waar naast een theoretische basis (onder andere uit het contextuele gedachtengoed, systemisch werk, NLP, TA) het werk van de dagelijkse praktijk centraal staat. Te denken valt aan: wat is jouw rol en plek in de organisatie en heb je het mandaat dat erbij hoort? Hoe coach je de leerlingen of collega's? Wat doe je bij weerstand en hoe blijf je uit de dramadriehoek?

Naast de 4 cursudagen zijn er ook twee supervisiemiddagen waar ingebrachte casuïstiek wordt besproken. Na de module ga je met praktische en direct toepasbare kennis, vaardigheden en nieuwe inzichten over je eigen rol en plek, terug naar je werkplek.

Voor meer informatie over de inhoud van de verdiepende module, data, kosten en inschrijving klik hier.

Opleiding voor zorgcoördinatoren

Als zorgcoördinator ben je de spil van de ondersteuningsstructuur van de school. Hoe zorg je er als zorgcoördinator voor dat je aan het roer blijft staan en stevig in het zadel blijft zitten?

Deze zesdaagse opleiding zorgt ervoor dat je kunt ontwikkelen tot een betekenisvolle zorgcoördinator. Daarnaast wordt jouw positie in de organisatie en het werk dat je uitvoert onder de loep genomen. Elke trainingsdag wordt een aspect van het zorgcoördinatorschap besproken. 

  • Zorgcoördinator zijn
  • Als bruggenbouwer
  • Stroomlijnen van de ondersteuningsstructuur
  • Als adviseur en voorzitter
  • De zorgcoördinator in de knel

De opleiding start op 26 september 2016.
Wil je meer weten over de opleiding, kosten en inschrijving klik hier voor meer informatie.

Voor u gelezen/bekeken

KWART MBO'ERS VOELT ZICH ONVEILIG

Een kwart van de MBO-studenten in Nederland voelt zich niet veilig op school. De jongeren worden gepest en hebben soms te maken met fysiek geweld.

De mate waarin leerlingen dat ervaren, verschilt per type mbo-instelling. Zo voelen studenten op kleine scholen zich meer thuis en weten ze naar wie ze toe moeten stappen als er iets aan de hand is. Ook het type opleiding speelt mee, meldt het Nederlands Dagblad.

Het gevoel van onveiligheid is op MBO-instellingen lager dan in het basisonderwijs en op middelbare scholen. Daar voelt respectievelijk 6 en 11 procent zich niet veilig binnen de schoolmuren. De cijfers komen naar voren uit een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs, die cijfers gebruikte van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), die de belangen behartigt van 500.000 mbo-studenten.

MONDIGER
"Het aantal leerlingen dat zich niet veilig voelt in het mbo is hoog", erkent voorzitter Nicky Nijhuis. "Ik denk dat het ook in andere onderwijsvormen zo hoog is, maar dat het daar nog een taboe is om erover te praten. Mbo'ers zijn mondiger: de studenten zijn vaak wat ouder en dan realiseren ze zich meer dat het belangrijk is erover te praten."
DE TELEGRAAF, 16 APRIL 2016

'Je kunt pas werken en leren als je je veilig genoeg voelt en als je voldoende zelfvertrouwen hebt'.

Om de veiligheid en het zelfvertrouwen te vergroten op een school is het van groot belang om veel aandacht te hebben voor het groepsdynamische proces. In de boeken 'Mentor van nu' (Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen) en 'Zeg NEE tegen pesten' (Herberd Prinsen) staat veel informatie hoe je het groepsdynamisch proces in de klassen vorm kan geven. Daarnaast staan er oefeningen in om met je leerlingen en studenten te doen om het zelfvertrouwen te vergroten en de daaraan ontwikkelde veiligheid. 
      © 2015 HPC abonnement wijzigen